Popunjavanje fondova u Centralnoj narodnoj biblioteci na Cetinju Štampa
petak, 24 mart 2006 23:16

Podgorica, 23.marta - Institucija obaveznog primjerka predstavlja osnov za obavljanje Zakonom predviđenih funkcija Centralne narodne biblioteke "Đurđe Crnojević". Mora se istaći da obavezni primjerak kao osnovni vid popunjavanja fondova nacionalne biblioteke ni do danas nije u pravom smislu ispunio zahtjev za zaštitu cjelokupne izdavačko štamparske produkcije, kaže Jelena Đurović, direktor CNB "Đurđe Crnojević". Uobičajeno je, i postojećim zakonskim aktima definisano da se pod sadržajem obaveznog primjerka podrazumijeva svaka stvar štampana ili umnožena na bilo koji način.

Imajući na umu da deponovanje obaveznog primjerka ima ključnu ulogu u zaštiti pokretne kulturne baštine, ovaj segment bibliotečke djelatnosti mora biti regulisan posebnim zakonskim aktom, kaže Jelena Đurović

Podgorica,23.marta-Institucija obaveznog primjerka predstavlja osnov za obavljanje Zakonom predviđenih funkcija Centralne narodne biblioteke "Đurđe Crnojević". Mora se istaći da obavezni primjerak kao osnovni vid popunjavanja fondova nacionalne biblioteke ni do danas nije u pravom smislu ispunio zahtjev za zaštitu cjelokupne izdavačko štamparske produkcije, kaže Jelena Đurović, direktor CNB "Đurđe Crnojević". Uobičajeno je, i postojećim zakonskim aktima definisano da se pod sadržajem obaveznog primjerka podrazumijeva svaka stvar štampana ili umnožena na bilo koji način. Tretiran prvenstveno kao štamparski, a samo u pojedinim slučajevima kao izdavački obavezni primjerak ne može u pravom smislu ispunjavati svoju funkciju formiranja i zaštite nacionalnog fonda, ističe Đurović. Po njenim riječima popunjavanje nacionalnog fonda publikacijama koje se dostavljaju na osnovu zakona je shvatano kao automatizam koji je funkcionisao dobro do 1990. godine, jer su štamparije imale karakter državnih preduzeća. Zakon o obaveznom dostavljanju štampanih stvari bio je na snazi do donošenja zakona o izdavaštvu kada je ukinut kao poseban zakonski akt. 
Teškoće u prikupljanju neisporučeno bibliotečkog materijala su velike, naročito kada se radi o periodičnim publikacijama čija aktuelnost brzo prolazi i teško se naknadno dobijaju. Mora se naglasiti da je od nepoznavanja zakonske regulative, mnogo izraženije nerazumijevanje problema i značaja od strane onih kojima je objavljivanje i štampanje publikacija osnovna djelatnost. Stoga, navodi Đurović, ova problematika zahtijeva jedan drugačiji društveno kulturološki pristup. Bibliotečki materijal mora biti zaštićen ne samo zakonskom regulativom, već i našim dubokim uvjerenjem o očuvanju pisane kulturne baštine, uz poštovanje svjetskih standarda od inventarizacije, stručne obrade do smještaja. Imajući na umu da deponovanje obaveznog primjerka ima ključnu ulogu u zaštiti pokretne kulturne baštine, ovaj segment bibliotečke djelatnosti mora biti regulisan posebnim zakonskim aktom. Na osnovu postojećeg zakona, nažalost fondovi nacionalne biblioteke ostaju osiromašeni za vrijedna izdanja crnogorskih izdavača štampara a samim tim i fondovi velikih nacionalnih biblioteka u zemlji i svijetu sa kojima CNB "Đurđe Crnojević" vrši razmjenu publikacija. što obavezni primjerak znači za izradu nacionalne bibliografije nije potrebno naglašavati, konstatuje Đurović, jer se bibliografija izgrađuje po principu "de visu", odnosno svaki bibliografski podatak se unosi sa same publikacije.