Legati Štampa

 

Legati u sastavu Muzejskog odjeljenja su legati, posebne ili poklon biblioteke, istaknutih crnogorskih stvaralaca, koji imaju svojstvo spomenika kulture. To su legati: dr Pera šoća, Nikole Đonovića, Dušana Gvozdenovića, dr Pavla Mijovića i Radivoja-Lole Đukića, dr. Dušana J. Martinovića, dr. Nika S. Martinovića. Sastoje se iz monografskih i periodičnih publikacija, arhivske građe kao i ličnih predmeta darodavaca. Broje oko 9.000 knjiga, 513 nasl., odnosno 4.618 brojeva periodičnih publikacija i više desetina hiljada arhivalija.Ove brižljivo formirane biblioteke, posjeduju uglavnom primarnu i sekundarnu literaturu vezanu za jednu, usko stručnu oblast. Neponovljive su i unikatne. Prezentirane su putem pojedinačnih autorskih kataloga. Nezamjenljiv su izvor, i za proučavanje života i rada darodavaca. 

Legat dr Pera šoća (1884-1966; kulturolog, publicista i političar, ministar  u Vladi Kraljevine Crne Gore, jedan od prvih crnogorskih bibliografa).- Legat sadrži: 2.172 monografske  publikacije, sa 3.106 priloga, uglavnom na stranim jezicima (francuskom, italijanskom, ruskom), s  kraja XIX i početka XX vijeka; 201 naslov peridičnih publikacija,    ( 2.093 broja), takođe s kraja XIX i početka XX vijeka. Legat sadrži obimnu (oko 90.000 dokumenata) i značajnu arhivsku građu, (sređenu, sa potrebnim registrom, i dostupnu istraživačima). Smještena je u 86 arhivskih kutija, odnosno 507 fascikla. 

Poseban značaj ima građa koja se odnosi na istoriju Crne Gore od 1915. do 1925. god.,odn.  period kada su  crnogorska  vlada i njen suveren bili u izbjeglištvu, jer u crnogorskoj istoriografiji o tom periodu nema dovoljno podataka ni autentičnih  dokumenata. Značajna je i prepiska, koju je dr P. šoć održavao sa poznatim ličnostima toga doba. 
U sastavu ovog legata je i obimna leksikografska građa.

 Legat Nikole Đonovića (1885-1974; advokat i publicista).- Legat sadrži: 642 monografske publikacije, sa 7 priloga, 59 naslova periodičnih publikacija, odn. 409 brojeva. Uz legat se nalazi i arhivska građa, koja nije sređena. Publikacije ovog legata su, uglavnom, iz oblasti pravnih nauka.

Legat Dušana Gvozdenovića (1917-1993; matematičar, univerzitetski profesor, publicista).- Legat sadrži: 1.602 monografske publikacije i 65 naslova časopisa, odn. 662 broja sa 4 priloga uz njih. I monografske i serijske publikacije su iz oblasti matematike i fizike i, uglavnom, na stranim jezicima.

Legat dr Pavla Mijovića (1914-1996; istoričar umjetnosti, član CANU, publicista).- Legat sadrži 4.170 monografskih publikacija (sa 381 prilogom ), 179 naslova periodičnih publikacija, odn. 1.266 brojeva, sa 32 priloga uz njih. Sadržajno – gotovo sve publikacije su vezane za umjetnost i istoriju umjetnosti. 

Legat Radivoja-Lole Đukića (1923-1995;  reditelj,  pisac i novinar, filmski i televizijski humorista, slikar).- Legat sadrži 319 monografskih publikacija, 9 naslova, odn. 188 brojeva periodičnih publikacija, arhivsku i audio-vizuelnu građu i likovne radove. Posebna vrijednost legata su scenarija za snimljene i nesnimljene filmove i TV serije, kao i neobjavljeni književni radovi R. L. Đukića.
    
Legat dr. Nika S. Martinovića (1914-1975;  književnik, naučni savjetnik, pravnik, filozof, doktorirao odbranom disertacije Valtazar Bogišić u Beogradu, član GO NOF CG, član RO SUBNOR-a, odbornik SO Cetinje, republički poslanik, odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem i Ordenom rada sa crvenom zastavom, urednik listova (Pobjeda, "13. jul"), član redakcija (Istorijski zapisi, Stvaranje, Pravni zbornik, Starine Crne Gore, urednik edicije Istorijskog instituta "Zbornik za proučavanje Njegoša" i edicije IP "Obod", objavio naučna djela, istorijske i književne studije i rasprave ...(podaci iz Ko je ko u Jugoslaviji, Beograd, 1970)
Legat sadrži 3720 monografskih publikacija, od čega 730 na ruskom jeziku; 1581 primjerak časopisa na raznim jezicima, srpskohrvatskom, ruskom i dr.; 5 paketa novina i novinskih članaka; 15 paketa arhivalija ( rukopisi, kartografija, pisma, ploče, razglednice, čestitke, fotografije ...). Iz objektivnih razloga legat je poslije konzervatorske obrade smješten u paketima i zaštićen. Lične stvari N. S. Martinovića: radni sto, portret N. S. Martinovića, pisaća mašina, polica za knjige, Orden iz Lenjingrada (Sankt-Peterburga) u obliku ključa.
Legat dr Nika S. Martinovića je prava riznica istorije, kulture, nauke Crne Gore i šire.

 Legat dr. Dušana J. Martinovića (1933-; književnik, član CANU, bibliograf, doktor matematike (geografija), publicista, urednik listova i časopisa , profesor (1957-1963), direktor Cetinjske gimnazije (1963-1973), član IO SO Cetinje (1973-1976), direktor CNB (1976-1991), glavni i odgovorni urednik "Crnogorske bibliografije 1494-1994". Posebno treba naglasiti da je dr. Dušan J. Martinović ušao u enciklopedijsku ediciju "Who is Who in the World 1995", "Enciklopediju knjige" (Moskva 1999), publikaciju "Out Standing  People in the 20th Century" (Cambridge 2000), "Библиотечная енциклопедия", Москва 2007. (podaci sa sajta CANU)

Legat sadrži oko 1400 monografskih publikacija  na srpskohrvatskom, ruskom, češkom, francuskom, engleskom, njemačkom, mađarskom jeziku i dr. (1469 primjeraka) ; oko 100 naslova periodičnih publikacija na srpskohrvatskom, ruskom, engleskom, makedonskom, njemačkom, ukrajinskom jeziku i dr. (567 primjeraka)
Legat je bogat knjigama i periodikom iz svih sfera života sa posebnim akcentom na bibliotekarstvo.