Stara i rijetka knjiga Štampa El. pošta

 

Zbirka stare i rijetke knjige – sadrži: staru knjigu, rijetka izdanja i minijature. U Zbirci se nalazi i 9 (devet) izuzetno značajnih rukopisnih knjiga (pretežno ljekaruše). Najvrednija rukopisna ćirilička knjiga je Oточник, koja datira s kraja XIV vijeka.Zbirka sadrži dvije latinske inkunabule: Noctes Atticae, štampanu u tipografiji Andrije Paltašića-Kotoranina (Venecija, 1477) i Epistolae sancti Hieronymi, štampanu takođe u Veneciji 1496. godine ( štampar Jovan Varcelens). Primjerci su reprezentativni, sa istaknutim tipografskim obilježjima.Iz  XVI vijeka u Zbirci su tri paleotipa, štampana u Veneciji od 1554. do 1561. godine: Служабник (1554), Октоих петогласник (1560) i Триод посни (1561). Ova pomenuta ćirilična izdanja preštampali su, sa izdanja Božidara Vukovića-Podgoričanina, njegovi nasljednici, sin Vićenco i Stefan iz Skadra.Iz perioda XVI-XVII vijek, Zbirku čini 68 izuzetno vrijednih knjiga na raznim jezicima, uglavnom na latinskom. Zbirka sadrži 39 monografskih publikacija (45 primjeraka) iz XVIII vijeka (na srpskom jeziku) i 280 naslova (732 primjerka) na stranim jezicima. Preovlađuju izdanja na latinskom, francuskom, njemačkom i ruskom jeziku. Najbrojnija cjelina u Zbirci su ćirilične knjige iz XIX vijeka (oko 680 naslova, odnosno 750  primjeraka). Od periodičnih publikacija s kraja XVIII i iz XIX vijeka, valja izdvojiti Orfelinov Славено сербскиј магазин, koji je ujedno i prvi srpski časopis, iz 1768. godine. Među periodičnim publikacijama su i: Letopis Matice srpske, najstariji živi časopis (pokrenut 1824. god.), Grlica- kalendar crnogorski iz Njegoševe štamparije (1835-1839), Srpsko- dalmatinski magazin (1836-1873), koji predstavlja izuzetnu rijetkost, kao i brojne naslove drugih časopisa i novina, starih i vrlo rijetkih. Dragocjenu cjelinu Zbirke čine rijetke knjige, odn.djela koja nijesu uobičajena štamparska produkcija: ilegalna, revolucionarna i ratna izdanja; elzevire i bibliofilska izdanja; knjige sa bilješkama i posvetom autora i drugih značajnih ličnosti; radovi sa rijetkim pečatima, rijetki reprinti ili faksimili starih knjiga; izdanja štampana u malom tiražu i minijature.