Za korisnike Štampa El. pošta
Indeks članka
Za korisnike
Pravilnik rada čitaonice
Cjenovnik usluga
Radno vrijeme
Međubibliotečka pozajmica
Sve strane

 

 

 

ČITAONICE

Nacionalna biblioteka „Ðurde Crnojevic“ u svom sastavu ima tri citaonice – dvije na adresi: Bulevar crnogorskih junaka br. 163 i jednu na adresi: Njegoševa br.23.
Bibliotecka grada se koristi iskljucivo u citaonicama NBCG. Elektronski katalog biblioteke i uzajamni elektronski katalog dostupni su 24h za pretraživanje putem interneta.
Usluge korišcenja Interneta su uključene u cijenu godišnje i polugodišnje članarine.

Kontakt osobe:

Draškovic Nadežda
Tel: +38241231143 lok. 122
E-mail:  Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Borilovic Branislav
Tel. +38241231143 lok. 122
E-mail:  Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

 


 

PRAVILA RADA CITAONICE

KORIŠCENJE GRAÐE

* Pravo na korišcenje grade i usluga Biblioteke stice se upisom;
* Prilikom upisa placa se clanarina prema važecem cjenovniku CNB „Ðurde Crnojevic“;
* Pravo na korišcenje biblioteckog materijala imaju:
- gradani Crne Gore sa navršenih 18 godina (uz licnu kartu);
- izuzetno – lica ispod 18 godina (maturanti), po odobrenju direktora;
- strani državljani koji borave u našoj zemlji (uz pasoš);
- naucne institucije i druge organizacije koje su uclanjene kao kolektivni korisnici.

UPISIVANJE KORISNIKA

* Bibliotecki materijal se koristi u citaonicama Biblioteke;
* Korisnici porucuju publikacije putem reversa;
* Dobijena publikacija se može koristiti najduže 30 dana;
* Ukoliko se publikacija ne koristi 3 dana uzastopno, razdužuje se i vraca u depo;
* Korisnik je dužan da sve publikacije koje koristi vrati dežurnom u citaonici na kraju radnog dana.


PONAŠANJE I DUŽNOSTI KORISNIKA

* Korisnici biblioteke moraju se ponašati u skladu sa kulturnim i naucnim karakterom   ustanove.
* Zabranjeno je:
- podvlacenje teksta,
- ispisivanje na marginama,
- savijanje listova i slicna oštecenja
* Kod preuzimanja porucene grade, korisnik je dužan da prijavi dežurnom u citaonici postojeca oštecenja publikacije;
* Ukoliko se utvrdi odgovornost, korisnik je dužan da nadoknadi oštecenu publikaciju, i do tada mu se uskracuje pravo korišcenja drugih ublikacija iz fondova ove ustanove;
* Korisnik koji neovlašceno iznese publikaciju iz Biblioteke – trajno gubi pravo korišcenja fondova CNB "Ðurde Crnojevic";
* Svaki korisnik može Biblioteci predložiti nacine poboljšanja biblioteckih usluga, ili nabavku grade.

 

 


 

 

Na osnovu clana 41 Statuta CNB "Ðurde Crnojevic" - Cetinje
i Odluke Upravnog odbora od 20.02.2009. godine, donosi se sljedeci


CJENOVNIK
za korisnike usluga Biblioteke

- PREUZIMANJE CJENOVNIKA (pdf)
- ZAHTJEV ZA KOPIRANJE/SKENIRANJE BIBLIOTEČKOG MATERIJALA

 

 

 


 

RADNO VRIJEME CITAONICE:

* Vrijeme izdavanja grade na korišcenje je od 7h do 19h svakog radnog dana, subotom od 7h do14h.

RADNO VRIJEME BIBLIOTEKE:

* 9h – 17h

 

 

 


 

Međubibliotečka pozajmica

Nacionalna biblioteka Crne Gore "Ðurde Crnojevic" vrši medubibliotecku pozajmicu publikacija iz svojih fondova, i iz fondova drugih biblioteka u Crnoj Gori i inostranstvu. Za citaoce izvan Cetinja, publikacije se pozajmljuju na zahtjev institucija (biblioteka). Tako pozajmljene publikacije se koriste iskljucivo u službenim prostorijama institucije iz koje su tražene. Rok za vracanje publikacija sa pozajmice je 20 dana.
Van Biblioteke se pozajmljuju iskljucivo monografske publikacije. Dostavljaju se korisnicima i kopije clanaka iz serijskih publikcija, odnosno djelovi drugih publikacija, u skladu sa Pravilnikom o korišcenju fondova Centralne narodne biblioteke i u skladu sa Zakonom o autorskim pravima.

Publikacije objavljene do 1950. godine ne izdaju se na pozajmicu izvan Centralne narodne biblioteke.

Poštanski troškovi i usluge kopiranja uplacuju se na žiro-racun Centralne narodne biblioteke: 535 – 11579 - 68, Prva banka Crne Gore, shodno Cjenovniku usluga.

Kontakt osoba:

Milenija Vracar, bibliotekar
radno vrijeme: 9h - 17h
tel.: +38241231143, lokal 122
fax: +38241231020
e-mail:  Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

ili

Nacionalna biblioteka Crne Gore "Ðurde Crnojevic"
Služba medubibliotecke pozajmice
81250 Cetinje, Bulevar crnogorskih junaka 163