Za korisnike - Cjenovnik usluga Štampa El. pošta
Indeks članka
Za korisnike
Pravilnik rada čitaonice
Cjenovnik usluga
Radno vrijeme
Međubibliotečka pozajmica
Sve strane

 

 

Na osnovu clana 41 Statuta CNB "Ðurde Crnojevic" - Cetinje
i Odluke Upravnog odbora od 20.02.2009. godine, donosi se sljedeci


CJENOVNIK
za korisnike usluga Biblioteke

- PREUZIMANJE CJENOVNIKA (pdf)
- ZAHTJEV ZA KOPIRANJE/SKENIRANJE BIBLIOTEČKOG MATERIJALA