Za korisnike - Pravilnik rada čitaonice Štampa El. pošta
Indeks članka
Za korisnike
Pravilnik rada čitaonice
Cjenovnik usluga
Radno vrijeme
Međubibliotečka pozajmica
Sve strane

 

PRAVILA RADA CITAONICE

KORIŠCENJE GRAÐE

* Pravo na korišcenje grade i usluga Biblioteke stice se upisom;
* Prilikom upisa placa se clanarina prema važecem cjenovniku CNB „Ðurde Crnojevic“;
* Pravo na korišcenje biblioteckog materijala imaju:
- gradani Crne Gore sa navršenih 18 godina (uz licnu kartu);
- izuzetno – lica ispod 18 godina (maturanti), po odobrenju direktora;
- strani državljani koji borave u našoj zemlji (uz pasoš);
- naucne institucije i druge organizacije koje su uclanjene kao kolektivni korisnici.

UPISIVANJE KORISNIKA

* Bibliotecki materijal se koristi u citaonicama Biblioteke;
* Korisnici porucuju publikacije putem reversa;
* Dobijena publikacija se može koristiti najduže 30 dana;
* Ukoliko se publikacija ne koristi 3 dana uzastopno, razdužuje se i vraca u depo;
* Korisnik je dužan da sve publikacije koje koristi vrati dežurnom u citaonici na kraju radnog dana.


PONAŠANJE I DUŽNOSTI KORISNIKA

* Korisnici biblioteke moraju se ponašati u skladu sa kulturnim i naucnim karakterom   ustanove.
* Zabranjeno je:
- podvlacenje teksta,
- ispisivanje na marginama,
- savijanje listova i slicna oštecenja
* Kod preuzimanja porucene grade, korisnik je dužan da prijavi dežurnom u citaonici postojeca oštecenja publikacije;
* Ukoliko se utvrdi odgovornost, korisnik je dužan da nadoknadi oštecenu publikaciju, i do tada mu se uskracuje pravo korišcenja drugih ublikacija iz fondova ove ustanove;
* Korisnik koji neovlašceno iznese publikaciju iz Biblioteke – trajno gubi pravo korišcenja fondova CNB "Ðurde Crnojevic";
* Svaki korisnik može Biblioteci predložiti nacine poboljšanja biblioteckih usluga, ili nabavku grade.