E-katalog CNB Štampa El. pošta

 

Elektronski katalog CNB

Elektronski katalog CNB sadrži oko 125.000 bibliografskih zapisa (monografske i serijske publikacije). Sa formiranjem elektronskog kataloga otpočelo se 1989. godine unosom monografskih publikacija. Biblioteka je posjedovala svega četiri terminala, pa su  mogućnosti za automatsku obradu tekućeg priliva bile ograničene. Pristupilo se selektivnom unosu bibliotečkog materijala. Prednost je data arhivskom primjerku. Nabavkom većeg broja PC računara 2003. godine, omogućen je unos kompletnog tekućeg priliva (monografske publikacije), i tada se zatvaraju štampani lisni katalozi . Od marta mjeseca 2004. godine, počelo se sa automatskom obradom serijskih publikacija.Pretraživanje elektronskog kataloga je moguće vršiti na tri načina:1.Osnovno  pretraživanje po 5 elemenata (autor, naslov, godina izdanja, ključne riječi i izdavač) uz korišćenje zvjezdice (*) kao džoker znaka i uz mogućnost ograničavanja pretraživanja na jezik i/ili vrstu građe i/ili mogućnost elektronskog pristupa2.Izborno pretraživanje po 28 elemenata uz korišćenje zvjezdice (*) kao džoker znaka i logičkih operatora I, ILI, NE (AND, OR, NOT) i mogućnost pregledanja unešenih podataka po svakom od elemenata. Pretraživanje se može ograničiti na jezik i/ili  mogućnost elektronskog  pristupa3.Komandno pretraživanje po svim mogućim elementima koji su ponuđeni u pregledu prefiksa i sufiksa, uz korišćenje zvjezdice (*) kao džoker znaka, logičkih operatora I, ILI, NE (AND, OR, NOT), kao i operatora blizine (WITH, NEAR). Pretraživanje se može ograničiti na vrstu gradiva i/ili mogućnost elektronskog pristupaViše o pretraživanju može se naći u meniju >>POMOĆ<<  elektronskog kataloga.Godine, 2003. zatvoren je lisni katalog. On je i dalje jedini izvor informacija za publikacije obrađene na klasičan način. U planu je retrospektivna konverzija lisnog kataloga, kako bi podaci o svim publikacijama bili unijeti u računar.