Login
NAGRADA „DR NIKO SIMOV MARTINOVIĆ“ ZA 2013/2015. GODINU Štampa El. pošta
srijeda, 28 decembar 2016 15:58
Udruženje bibliotekara Crne Gore je 27.12. 2016. godine održalo Svečanu skupštinu na kojoj je uručenea nagrada „Dr Niko Simov Martinović“, najviše priznanje crnogorskih bibliotekara. Komisija za nagrade u sastavu: Marijan Miljić, predsjednik, i članovi Milorad Milović, mr Dragica Lompar, Branka Marović i Ivan Ivanović, prthodno je donijela jednoglasnu odluku da dodijele dvije pojedinačne nagrade.

Nagradu Udruženja bibliotekara Crne Gore „Dr Niko Simov Martinović“ za period 2013/2015. godinu dobili su: Ruža Danilović, viša bibliotekarka (u penziji) iz Biblioteke Pomorskog fakulteta u Kotoru, i Branislav Borilović, viši knjižničar iz Nacionalne biblioteke „Đurđe Crnojević“ sa Cetinja.

Takođe, Komisija za nagrade odlučila je da se ove godine dodijeli i Povelja za životno djelo Urošu Martinoviću, jednom od najstarijih bibliotečkih radnika Crne Gore, bivšem rukovodiocu knjigovezačke radionice Nacionalne biblioteke „Đurđe Crnojević“, za izuzetan doprinos bibliotečkoj djelatnosti, zaštiti i čuvanju crnogorske kulturne baštine.

Komisija je konstastovala  da se radi se o dugogodišnjim bibliotečkim radnicima koji su svojim znanjem, zalaganjem, odgovornim i savjesnim profesionalnim angažmanom i ličnim ugledom doprinijeli razvoju i unapređenju bibliotečke struke u našoj zemlji.

Ruža Danilović je doskorašnja upravnica Biblioteke Pomorskog fakulteta u Kotoru i jedna od najistaknutijih predstavnica savremenog crnogorskog bibliotekarstva. Ona je i pored višestrukih izazova pred kojima se nalazilo i danas nalazi crnogorsko bibliotekarstvo, u vremenu koje kulturi u cjelini nije naročito naklonjeno, bila motivisana i odlučna da predano radi na profesionalnom usavršavanju i praćenju savremenih tokova u struci, spremna na prihvatanje novina u bibliotečkoj djelatnosti i na njihovoj konkretnoj primjeni, dajući primjer mladim bibliotekarima. Objavila je veći broj stručnih radova u serijskim publikacijama i bila saradnik na projektima i radionicama u okviru svoje biblioteke i Udruženja bibliotekara Crne Gore.

Njen izuzetan entuzijazam, komunikativnost i spremnost da drugima prenese svoja znanja, kao i lični ugled među kolegama, opredijelili su je za ovo značajno priznanje.

Branislav Borilović je nesumnjivo jedna od najmarkantnijih i najomiljenijih ličnosti crnogorskog bibliotečkog okruženja, sa preko 40 godina radnog staža u jednoj od najprestižnijih crnogorskih ustanova – u Nacionalnoj biblioteci „Đurđe Crnojević“ na Cetinju. Skoro čitavi radni vijek proveo je u radu sa korisnicima. Nastojao je da odgovornim radom i komunikativnošću doprinese podizanju ugleda i afirmaciji svoje Ustanove i bibliotečke struke u Crnoj Gori. U velikom broju publikacija, crnogorska, i ne samo crnogorska, stručna i naučna javnost mu je odala  priznanje za izuzetno zalaganje, predanost, saradnju i pomoć na izradi brojnih publikacija. Pored redovnih poslova u Biblioteci, sarađivao je i dalje sarađuje sa velikim brojem crnogorskih periodičnih publikacija, u kojima je objavio oko 60 autorskih tekstova i feljtona. Učestvovao je u priređivanju jednog broja monografskih publikacija, kao što su: „Pravoslavno crkveno pravo“ (fototipsko izdanje), „Biser na kamenu“ (antologija pjesništva o Crnoj Gori i Crnogorcima stranih i domaćih autora), kao i monografije „Crna Gora – Montenegro : feniks u očima kolekcionara“. Posebno je značajna knjiga koju je objavio sa kolegom Petrom Krivokapićem  „Bibliografija o  iseljenicima iz Crne Gore do 1941. godine“.

Uroš Martinović, visokokvalifikovani knjigovezac u penziji, pripada generaciji bibliotečkih radnika koja je sa zadivljujućim entuzijazmom bila potpuno posvećena svome poslu i profesiji. On je to bio cijelog svoga radnog vijeka. Prema poslu se odnosio s ljubavlju i izuzetnim elanom, posvećenošću i odgovornošću, dajući svoj doprinos struci, čuvanju i zaštiti crnogorske pisane kulturne baštine. Njegova ljubav prema knjigama, njihovom oživljavanju, povezivanju, koričenju, zaštiti i davanju lijepog izgleda dovela ga je u Centralnu narodnu biblioteku „Đurđe Crnojević“, na Cetinju, gdje je radio od 1961. do 1993. kada je pošao u zasluženu penziju. Dodijeljeno priznanje je znak poštovanja prema njemu lično, ali i čin sjećanja bibliotečkog esnafa i Udruženja bibliotekara Crne Gore na sve one koleginice i kolege koji su pošli u penziju i koji su dali doprinos i pečat bibliotečkoj struci.