Login
DIREKTORKA NBCG JELENA ĐUROVIĆ NA ČELU SAVJETA COBISS.NET Print E-mail
Monday, 11 July 2016 08:55
There are no translations available.

Direktorka Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“ Jelena Đurović učestvovala je 8. jula na prvoj sjednici Savjeta COBISS.NET u Mariboru, na kojoj je imenovana za predsjednika tog tijela. Savjet COBISS.NET čine direktori nacionalnih biblioteka u COBISS.NET i rukovodioci nacionalnih COBISS centara, kao i predstavnici ministarstava ili agencija koje upravljaju nacionalnim E-CRIS centrima. Za predsjednika Savjeta bira se direktor sa najdužim stažom direktora nacionalne biblioteke koja je uključena u mrežu COBISS.NET od njenog uspostavljanja 2003. godine. Na sjednici Savjeta COBISS.NET data je puna podrška UNESCO-vom predlogu Projekta Razvojna pomoć bibliotekama u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji (2016-2018) za finansiranje iz fondova Evropske unije. Institut informacijskih znanosti (IZUM) iz Maribora je 2012. godine od strane UNESCO-a prepoznat kao Regionalni centar za razvoj bibliotečko informacionih sistema i istraživačkih informacionih sistema.

Sjednici su, pored članova Savjeta, prisustvovali eksperti Tomaž Seljak, koji je detaljno obrazložio Projekat, Primož Južnič, Tatjana Aparac Jelušić, a elektronskim putem u sjednicu je bio uključen i Bhanu Neupane iz UNESCO-a.

Zadaci Savjeta su razmjena iskustava o implementaciji sistema COBISS i E-CRIC u dražavama članicama i važnosti usklađivanja prioriteta u razvoju i implementaciji aplikacija ovih sistema, kao i njihovim povezivanjem sa drugim sistemima i servisima.

COBISS sistem Crne Gore dio je sistema COBISS.NET, koji čine još nacionalni katalozi Slovenije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Srbije, Makedonije, Albanije, Bugarske i Kosova. COBISS, koji razvija i održava IZUM, nastao je iz zajedničkog ex-jugoslovenskog sistema uzajamne katalogizacije koji je uspostavljen 1987. godine. Tada se u automatizaciji rada biblioteka pošlo od potrebe da se sa jednog mjesta i preko računara mogu dobiti podaci o svoj građi kojom raspolaže jedna biblioteka, ali i sve ostale članice sistema. Nacionalna biblioteka se uključila u ovaj sistem 1989, a izgradnja nove kataloške baze u Crnoj Gori otpočela je 2001. godine kada je spajanjem elektronskih kataloga Nacionalne i Univerzitetske biblioteke pokrenut sistem COBISS Crne Gore.

Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ formirala je COBISS centar Crne Gore 2007. godine, uz finansijsku podršku Ministarstva kulture, IZUM-a i Vlade Slovenije. Pored Nacionalne i Univerzitetske biblioteke, članice sistema COBISS.CG su i biblioteke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Skupštine Crne Gore, kao i javne, fakultetske, biblioteke instituta i jedna školska biblioteka. Zadaci ovog sistema su da koordinira aktivnosti biblioteka-članica, obezbjeđuje računarsku opremu za rad sistema i centralnih servisa, obezbjeđuje programsku opremu COBISS sa svom pratećom dokumentacijom, upravlja uzajamnom kataloškom bazom podataka COBIB.CG, izvodi obuku bibliotekara za rad u COBISS-u i pruža stručnu pomoć (help desk) svim članovima sistema.