Login
30. GODIŠNJA KONFERENCIJA CENL Print E-mail
Tuesday, 31 May 2016 08:49
There are no translations available.

Direktorica Nacionalne bibilioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević, Jelena Đurović učestvuje u radu 30. godišnjeg sastanka organizacje CENL – Konferencije evropskih nacionalnih biblioteka, koja se ove godine održava 30. i 31. maja u Nacionalnoj biblioteci Austrije u Beču.
Pored redovnih aktivnosti, kao što je usvajanje izvještaja o radu i finansijskom poslovanju što obuhvata i predlog nove sheme određivanja članarine, direktori nacionalnih biblioteka evropskih zemlja razgovaraće kako da se poboljša upravljanje nacionalnim kolekcijama, naročito u modernom svijetu koji akcenat stavlja na onlajn dostupnost sadržaja i odgovarajuće metapodatke koji treba da ga prate.

Biće riječi i o povećanju vidljivosti i uticaja nacionalnih biblioteka i o njihovoj finansijskoj održivosti, o promjenjenoj ulozi biblioteka uopšte, o položaju papirnih knjiga, ulaganju u izgradnju stručnjaka i programe obuke za specijalizovne poslove.

Na skupu će se posebno razmotriti izvjestaj o toku projekta CSEEE (Kolekcije biblioteka južne i jugoistočne Evrope u Europeani) u kojem učestvuje i crnogorska nacionalna biblioteka.