Login
IZDAVAČKI OKVIR EUROPEANE - E-IZDANJE Print E-mail
Monday, 09 May 2016 14:49
There are no translations available.

Kao učesnik u projektu CSEEE (Kolekcije Nacionalnih biblioteka južne i jugoistočne Evrope u Europeani), Nacionalna biblioteka je objavila prevod "Izdavačkog okvira Europeane", osnovnog priručnika za objavljivanje digitalnih sadržaja na evropskom portalu digitalne kulturne baštine Europeana. Knjige je objavljena u ediciji Priručnici, kao prvo elektronsko izdanje Nacionalne bilbioteke.
Izdavački okvir Europeane .PDF 13,2 MB (download):