Objekti Štampa El. pošta
Indeks članka
Objekti
Zgrada bivšeg italijanskog poslanstva
Zgrada bivšeg francuskog poslanstva
Sve strane

 

Centralna narodna biblioteka „Đurđe Crnojević“ smještena je na dvije lokacije na Cetinju, u dva spomenička objekta. To su predivna zdanja, sagrađena 1910.god. za potrebe italijanske i francuske diplomatije u Kraljevini Crnoj Gori.   
U zgradi bivšeg Italijanskog poslanstva smješten je osnovni fond monografskih i serijskih publikacija i posebne zbirke ( Zbirka rukopisa, Geografsko - kartografska zbirka, Muzička zbirka...), kao i uprava Biblioteke, Agencije za dodjelu CIP zapisa, ISSN i ISBN brojeva, Cobiss-centar, Matična služba i Bibliografsko odjeljenje. U ovom objektu su i  čitaonice za sve navedene fondove.

 

 

Adresa: Bulevar crnogorskih junaka br.163     
Radno vrijeme: 9-17 časova     
Čitaonice - radno vrijeme: 7-19 časova, subotom: 7-14 časova      
Tel. : 086 231 143     
Tel/fax : 086 231 020;  234 236  

U zgradi bivšeg Francuskog poslanstva je smješteno Muzejsko odjeljenje, odnosno nacionalna kolekcija „montenegrina“ (monografske i serijske publikacije), Zbirka stare i rijetke knjige i pet veoma vrijednih legata. Čitaonica za navedene fondove je u ovom objektu.         

Adresa: Njegoševa br.101     
Radno vrijeme: 9-17 časova      
Čitaonica - radno vrijeme: 9-17 časova (radnim danima)     
Tel.: 086 232 133