Login
SASTANAK UPRAVNOG ODBORA I GENERALNE SKUPŠTINE ISSN-A U PARIZU 2016 Print E-mail
Thursday, 05 May 2016 13:48
There are no translations available.

Direktorka Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“ Jelena Đurović učestvovala je na 68. sastanku Upravnog odbora Međunarodnog ISSN centra koji je održan 26. i 27. aprila u Parizu, kao i na 21. Generalnoj skupštini ISSN-a 28. i 29. aprila. 

Na Upravnom odboru ISSN centra, između ostalog, usvojeni su revizija budžeta za 2016. godinu, nacrt budžeta za 2017. i Plan rada ISSN centra za 2016. i 2017. godinu. Na Generalnoj skupštini usvojen je izvještaj o radu za 2014. i 2015. godinu, izvještaj o radu Upravnog odbora, usvojena strategija ISSN centra za period od 2015. do 2018. godine, a izabrani su i novi članovi Upravnog odbora te međunarodne institucije. Prvi dan Generalne skupštine bio je posvećen adresaru izvora periodičnih publikacija u otvorenom pristupu (ROAD), koji funkcioniše uz pomoć takozvanih tehnologija povezanih podataka. Termin „povezani podaci“ odnosi se na skup najboljih postupaka za objavljivanje i povezivanje strukturisanih podataka na vebu. Korišćenjem ovog stručnog dostignuća, pokrenutog 2013. godine uz podršku organizacije UNESCO, međunarodni ISSN centar želi da proširi spektar svojih usluga i da objavljuje više informacija o serijskim publikacijama koje izlaze na papiru i onlajn.

Međunarodni ISSN centar za registraciju serijskih publikacija osnovali su UNESCO i Vlada Francuske sporazumom iz 1974. godine. Oznaka ISSN predstavlja međunarodni serijski kod za identifikaciju serijskih publikacija, uključujući i elektronska izdanja koja imaju periodični karakter. Registar Međunarodnog ISSN centra obuhvata 1,6 miliona naslova serijskih publikacija iz 88 zemalja. ISSN koriste različiti partneri u informacionom lancu: bibliotekari, istraživači, naučnici iz oblasti informatike, agenti za prodaju i pretplatu serijskih publikacija (preko njihove barkod verzije). ISSN centar za Crnu Goru osnovan je 2004. godine u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore “Đurđe Crnojević“. 

Upravni odbor Međunarodnog ISSN centra čini 11 članova, od kojih je jedan predstavnik UNESCO-a, dok su ostali delegirani iz nacionalnih ISSN centara zemalja članica. Mandat traje dvije godine, uz mogućnost ponovnog izbora. Direktorka crnogorske Nacionalne biblioteke Jelena Đurović član je Upravnog odbora od 2012. godine.