Login
NBCG ORGANIZOVALA POČETNI KURS „COBISS3/KATALOGIZACIJA“ Print E-mail
Wednesday, 27 April 2016 14:11
There are no translations available.

Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“, u saradnji sa Insitutom informacijskih znanosti, IZUM iz Maribora, organizovala je u  prostorijama Cobiss centra na Cetinju po prvi put kurs „Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija - početni kurs“, koji je trajao od 18. do 22. aprila.

Kurs je vodila Đurđa Martinović iz Nacionalnog COBISS centra Crne Gore, dok je ocjenjivač predavača i posmatrač kursa bila Gordana Mazić instruktor iz IZUM-a, Maribor. Polaznici kursa bili su bibliotekari iz Nacionalne biblioteke, Biblioteke Fakulteta za pomorstvo iz Kotora i gradskih biblioteka iz Berana, Cetinja, Herceg Novog i Kotora, ukupno 11 polaznika.

Program kursa sastojao se iz sljedećih segmenata:
•    COBISS3 osnovna uputstva (korisnički interfejs, priključivanje, korisnička podešavanja interfejsa za katalogizaciju)
•    priprema na katalogizaciju
•    COMARC/B format
•    kreiranje zapisa od početka
•    privremeno pohranjivanje zapisa
•    unos posebnih znakova
•    rad u editoru zapisa (dodavanje polja, potpolja, indikatora, konverzija slova...)
•    uvid u priručnik COMARC/B
•    ostali postupci katalogizacije

Polaznici su dobili privilegiju za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga) i za preuzimanje zapisa iz formata MARC 21 u okruženju za testiranje uzajamne katalogizacije.